Cross-chain Data Protocol
Create new generation DeFi with us
Build your own interoperable DApps
EYWA is a cross-chain Data Protocol that implements philosophy of decentralization, security and equal opportunities to all.
Build DApps with fast cross-chain integration
Transfer tokens between blockchains with EYWA Cross-chain Bridge
Join EYWA Relayer’s Network to increase decentralization and security
Hãy tham gia EYWA
Cộng đồng
Hãy tìm hiểu sâu hơn về EYWA, giao tiếp với đội ngũ và trở thành một phần của cộng đồng đang phát triển của chúng tôi.
Grants
algorand
harmony
near
Tin tức
Become the EYWA validator
Read more
EYWA project news
Read more
EYWA Sticker Pack Contest!
Read more
KOL's round of EYWA Token Sale has started
Read more
EYWA test networks list.
Read more
EYWA has 285 000 subscribers!
Read more
EYWA in Dubai trip
Read more
Decentralized cross-chain protocol EYWA received a grant from Algorand Foundation
Read more
Project News
Read more
EYWA Cross-Chain: The project that will solve most DeFi problems
Read more
The EYWA cross-chain interoperability platform has launched its alpha test
Read more
EYWA Cross-chain prepares the DeFi Revolution.
Read more
Why are fees in DeFi so high?
Read more
Why does the DeFi market need a cross-chain protocol?
Read more
Cross-chain protocol and crypto exchange.
Read more
ĐỐI TÁC
br capital
br capital
truevc
rsquad
UC
digiu
Lộ trình
2021
Q1-Q2
Thành lập phòng nghiên cứu blockchain DigiU.lab và bắt đầu nghiên cứu.
EthGlobal Marketmake Win, giải thưởng của Chainlink – đó là xác nhận đề cương của chúng tôi.
Chainlink Spring 2021 – MVP: Cross-chain AMM DEX (mạng thử nghiệm Ethereum Rinkeby <> Binance Smart Chain)
Xây dựng đội ngũ, thiết kế và phát triển sản phẩm.
2021
Q3-Q4
Thử nghiệm Alpha của EYWA DEX: Ethereum Rinkeby, BSC, Polygon, HECO, Avalanche, Solana, các quỹ Pool và sàn giao dịch chuỗi chéo.
Các giao dịch không mất phí trong tất cả các chuỗi.
Xây dựng nên một cộng đồng bền vững với hơn 140 ngàn người dùng.
Grants approved: Harmony One, NEAR, Algorand
Giai đoạn gọi vốn chiến lược.
2022
Q1-Q2
Ra mắt giao thức chuỗi chéo EYWA trên mạng chính thức trong một phiên bản ổn định và có khả năng mở rộng vô cực.
EYWA DAO chuỗi chéo ra mắt với sự kết nối của tất cả các chuỗi khối quan trọng với hệ sinh thái.
Giai đoạn gọi vốn kín kết thúc với sự phân chia lợi nhuận chính trong một pool của các nhà đầu tư.
Giai đoạn bán công khai bắt đầu thu hút các nhà đầu tư tiền điện tử và đưa token vào lưu thông.
Giai đoạn “tiền từ trên trời rơi xuống” dành cho cộng đồng những người thử nghiệm alpha để phát triển và giữ lòng trung thành của một lượng công chúng ổn định.
2022
Q3-Q4
NFT Crosschain bridge, trang giao dịch của NFT crosschain.
Thêm các blockchains mới: Cosmos, Terra và các blockchain khác dựa trên cơ sở EVM.
EYWA Relayers Network 2.0: Phát triển mạng lên đến 1000 bộ chuyển tiếp hoặc hơn, đầy đủ các chức năng của Oracles DeFi (dữ liệu giá, trình tạo số ngẫu nhiên, v.v.)